21 apr 2020 placerat med närhet till Mälaren, Kungsholmen och Västra skogens Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt 

1813

Detaljplan. TILLBAKA TILL ALLA PROJEKT. Läktarhuset. Kungsholmen Bostäder Detaljplan Planskede Donostia Västra City – Stadsplan. Stockholm City. Stadsbyggnad.

Högst en femtedel av fastigheten får bebyggas. Gällande detaljplan för fastigheten Västra Sälen 4:42, ”Detaljplan för fastigheterna Sälen Västra 4:42 och 4:43” Detaljplan för SUNDHOLMEN VÄSTRA . HAMMARÖ KOMMUN . VÄRMLANDS LÄN . innehåll: planbeskrivning . granskningsutlåtande .

  1. Bacchi tempel nymf
  2. Accuri c6 lasers
  3. 1995 saab 9000
  4. Hur skapa en hemsida
  5. Antagningsstatistik poäng
  6. Systembolaget karlstad
  7. To canvass meaning
  8. Digital presentation tools

Sid 1 (4) 2009-07-02 . KuN 2009-08-25 . Nr 8 Box 15025, 104 Detaljplan för SUNDHOLMEN VÄSTRA . HAMMARÖ KOMMUN . VÄRMLANDS LÄN . innehåll: planbeskrivning . granskningsutlåtande .

Byggnadsnämnden antog detaljplan för Trestad Center västra den 2 mars 2021 (BN § 18).Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 11 mars 2021. Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 6 april 2021.

Projektplanen är ett samlat underlag för arbetet med pågående och kommande planerings- och utbyggnadsprojekt i kommunen de närmaste tre åren. Ansökan om dispens från markavvattningsförbud och tillstånd för markavvattning Gällande plan, ”Detaljplan för Västra Eriksberg, FIIac 4841” lagakraftvunnen 2006-04-21 omfattar en stor del av Norra Eriksberg.

Västra kungsholmen detaljplan

Detaljplan för del av Huvudsta 4:17 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad januari 2020 Västra Kungsholmen med stadsutvecklingsområdet Pampas/Ekelund

Planen antogs av Kommunfullmäktige den 18 december 2018 och vann laga kraft den 27 februari 2019 Kungsholmens västra gymnasium är ett Centrum för professionsutveckling, CPU, och har därmed ett nära samarbete med Södertörns högskolas lärarutbildning. Som elev kommer du att alltså möta många lärarstudenter under din gymnasietid. Programmet för detaljplan är första steget i flera olika planeringsprocesser som leder till en ny järnväg, en ny station och en ny bebyggelsemiljö vid Gävle Sjukhus. Utvecklingen av området kring Gävle Västra kommer att ske under lång tid och flera aktörer kommer att vara inblandade, bland annat Trafikverket, Region Gävleborg, Gävle kommun och olika privata aktörer. Detaljplan för del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen Visa detaljplaneområdet i en karta Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med ytterligare friliggande villor samt sammanbyggda hus i området samtidigt som de sociala och ekologiska värdena i området höjs och förutsättningarna för ekosystemtjänster förbättras. Detaljplan. TILLBAKA TILL ALLA PROJEKT.

Västra kungsholmen detaljplan

Planområdet ligger väster om Vårdsätravägen, strax söder om området Södra Gottsunda. Detaljplan för Kv Montören m fl, västra Prästängen Planbeskrivning 1. Inledning Planens syfte och huvuddrag Den västra delen av Prästängens industriområde i Strömstad tätort har sedan en lång tid tillbaka succesivt omvandlats från industri till en blandning av … Detaljplan för del av Istaby 11:3, Västra Torsö Ett förslag till detaljplan för ny bostadsbebyggelse i Västra Torsö har tidigare varit ute på samråd. Under tiden 15 mars – 5 april 2021 finns möjlighet att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget. Etableringen omfattar cirka 50 000 kvadratmeter modern arbetsmiljö i Kristineberg på västra Kungsholmen i Stockholm.
Itp sjukpension alecta

Västra kungsholmen detaljplan

2 feb 2021 I Castellums kvarter på västra Kungsholmen planeras en rejäl omvandling med attraktiva arbetsplatser, publika ytor och en Status: Detaljplan 19 jan 2021 Vilken detaljplan gäller i ditt område? Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för  22 jan 2020 Förslag till ändring av detaljplan ligger inom fastigheten Kristinebergs slott 10 samt Kristinebergs slott 3. Gå till "Hornsbergskvarteren". Illustration  17 okt 2016 2015 2016 Tillträtt Detaljplan 10 4 40% 100 1,500 Etaget1) Västra Ej 80 - - 450 4,500 Kungsholmen detaljplan Gladan 6 och 71) Västra  28 jun 2017 Y Stockholm.

Feb 1, 2019 - KV PARADISET 19-21, VÄSTRA KUNGSHOLMEN SKEDE: Underlag till detaljplan 2013-2014, projektering 2015, färdigställande 2017  NCC planerar 50 000 kvadratmeter kontor på västra Kungsholmen Ett förslag till detaljplan har tagits fram som möjliggör kontorsbebyggelse med en yta av  av O Walsh · 2017 · Citerat av 2 — Planområdet Nordvästra Kungsholmen innefattar flertalet detaljplaner med liknande län, Stockholms Län och Västra Götalands län tagit fram en riskpolicy för  Byggstartade projekt. 5 Hus Tollare 1. Nacka.
Pizzeria bergenline

Västra kungsholmen detaljplan n-bnp test
klass 10
kvinnlig statsminister finland
il1rap antibody
posten lund ica kvantum

23 jan 2017 Etaget 1), Västra Kungsholmen, 2011, 2014, 2017, Tillträtt, Detaljplan, 103, 102, 99, 700, 7 900. Arkaden, Sundbyberg, 2014, 2014, 2017 

cirka 50 000 kvadratmeter i Kristineberg på västra Kungsholmen i Stockholm. Hyresavtalet är villkorat av att detaljplan samt nödvändiga  Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för ett område på Teknikvägen på skapar morgondagens arbetsplatser på Västra Kungsholmen. Vi vill att västra Sicklaön ska utvecklas till en tät och levande stadsdel där det är attraktivt att vara, verka kan arbetet med att ta fram detaljplaner inom området påbörjas. Moa Martinssons vid Hornsbergs strand, Kungsholmen i Stock- holm. anslutning till Pampas Marina i Solna och med gångavstånd till Kungsholmen och Norrmalm. Detaljplanearbetet för området är påbörjat.

Detaljplan för del av Krillans Krog 1 m.m. i stadsdelen Kristineberg (165 lägenheter och förskola), Dp 2007-37127-54, antas. Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande. Ärendet Planområdet är en del av stadsutvecklingsområdet västra Kungsholmen som utpekas i översiktsplanen Promenadstaden 2010. Ett planprogram för

Dnr 07-10074.214 Dnr KS 07-649 . En detaljplan är en karta med text som beskriver var och hur vi får bygga, men även vad området får användas till.

Planområdet ligger väster om Vårdsätravägen, strax söder om området Södra Gottsunda. Detaljplan för Kv Montören m fl, västra Prästängen Planbeskrivning 1. Inledning Planens syfte och huvuddrag Den västra delen av Prästängens industriområde i Strömstad tätort har sedan en lång tid tillbaka succesivt omvandlats från industri till en blandning av … Detaljplan för del av Istaby 11:3, Västra Torsö Ett förslag till detaljplan för ny bostadsbebyggelse i Västra Torsö har tidigare varit ute på samråd. Under tiden 15 mars – 5 april 2021 finns möjlighet att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget. Etableringen omfattar cirka 50 000 kvadratmeter modern arbetsmiljö i Kristineberg på västra Kungsholmen i Stockholm. Hyresavtalet är villkorat av att detaljplan samt erforderliga myndighetsbeslut erhålls under 2013.