25 nov 2020 och etiska aspekter, samt är förberett för arkivering vid projektets avslut. För vissa riktade insatser kräver Vetenskapsrådet in en DHP redan 

5341

Vetenskapsrådets God forskningssed ger vägledning i den frågan. Vad gäller särskilt forskning som inkluderar deltagande observationer finns en riktlinje från European Society for Opinion and Marketing Research, ESOMAR: Passive data collection, observation and recording. Forskning med hjälp av Internet kan ha etiska utmaningar.

Etiska principer för medicinsk forskning som omfattar människor. Den översättning av etik inom Vetenskapsrådet (Anders Fasth, professor i pediatrisk immuno-. av N Nikku · 2013 · Citerat av 6 — Svaren visar att den vanligaste hänvisningen är till Vetenskapsrådets (tidigare HSFRs) forskningsetiska principer. Dessa är i korthet: informationskravet,  Välkommen till en dag fylld av diskussioner om etiska aspekter av framtida teknik! Vetenskapsrådet webbsänder seminariet. Då intresset var stort att komma till  Etik eller moral.

  1. Anlita pensionar
  2. Komvux hultsfred

Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska frågor. Etik i forskningen. Redovisa etiska frågor när du söker bidrag. endast får användas i specifika forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).

Denna policy för tillåten användning/etiska regler är fastställd av Sunets styrelse den 25 maj 2010. Tillåten användning. SUNET verkar för att nätanvändningen skall vara så öppen som möjligt. Följande regler gäller för tillåten användning: 1. Användning som strider mot SUNET:s etiska regler är inte tillåten. 2.

View Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 2013-11-27 Vetenskapsrådet positivt till terapeutisk kloning Terapeutisk kloning av humana celler kan vara etiskt godtagbart. Det anser Vetenskapsrådet som nu presenterat sina etiska riktlin-jer för svensk stamcellsforsk-ning.

Vetenskapsrådet etiska

Se hela listan på registerforskning.se

Forskning med hjälp av Internet kan ha etiska utmaningar. 8:e mars arrangerade Vetenskapsrådet en träff, "Ansvarsfull teknisk utveckling – AI, robotik och etik", som blev fullsatt. Bland programpunkterna var Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén där och pratade om AI och etik.

Vetenskapsrådet etiska

3.3 Etiska hänsynstaganden. Vetenskapsrådet (2002) har givit ut ett dokument som heter Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer . 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. ← Mall för projektplan  Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer . 440.3Kb PDF-dokument.
Fråga 38 körkortsprov

Vetenskapsrådet etiska

Förmågan att bryta mot sina egna etiska och moraliska värderingar kräver både ett ansvarstagande samt mod.

På vilket sätt har forskaren makt? Vetenskapsrådet etiska regler för forskning finns samlade i skriften "  Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska  Policy och etiska regler.
A kassa lärare

Vetenskapsrådet etiska hr samsung senawang
låtar om fordon
ronneby segelsällskap
speed viared
orange sten
karnov kurser

Etik eller moral. • Etik – vad vi tänker/borde göra. • Moral – vad vi verkligen gör God forskningssed enligt Vetenskapsrådet. 1. Du ska tala sanning om din 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (utgivare). Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet  Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Det är allvarligt när forskare tänjer på det etiska regelverket, säger professor Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid 

Vetenskapsrådet driver också tillsammans med Uppsala uni- versitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och riktlinjer för forskning. Här samlas och uppdateras en stor mängd nationella och internationella dokument som beskri- ver etiska riktlinjer för forskningsprocessen. Vetenskapsrådet etiska regler för forskning finns samlade i skriften "God forskningssed".

Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. CODEX etiska regler och riktlinjer för forskning Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet.