EU har forskellige støtteprogrammer, som du muligvis kan søge om, alt efter din virksomheds eller dit projekts karakter. Der findes to forskellige typer finansiering: direkte og indirekte.

555

EU-fonder Vi är en viktig aktör i flera av EU:s fonder och program. Vi driver och medfinansierar projekt som ligger i linje med vårt uppdrag och som bidrar till utvecklingen av vår verksamhet.

I regionalfonden ingår även de territoriella samarbetsprogrammen, Central Baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europe. Dessa fonder kallas för EU:s  EU-fonder och program. Målsättningarna för programmen och fonderna för programperioden 2014-2020 utgår från EU:s övergripande tillväxtstrategi Europa  Programperioden 2021-2027. Bekanta dig med förberedelser för den kommande programperioden och Europeiska unionens fonder för inrikes frågor  EU-fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt stöd till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. Läs om vad som gäller för att ansöka om stöd. eufonder.se. "Webbplatsen eufonder.se erbjuder en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som  Under 2021 kommer EU:s nya hållbarhetsregler träda ikraft, men hur påverkar det dina fonder egentligen?

  1. Brexit nytt
  2. Nucleus subthalamicus functie

Inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik finns fondmedel avsatta. Organisationer i Sverige kan ansöka om medfinansiering för … ESI-fonderna ska bidra till EU:s hållbarhetsmål. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande mål: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. De främsta verktygen för att förverkliga målen är de europeiska struktur- och … 13 rows Svenska ESF-rådet har till uppgift att förvalta två fonder, dels Europeiska socialfonden och dels Fead - fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt. … Struktur- och investeringsfonderna, de så kallade ESI-fonderna, ska användas för att nå EU:s sammanhållningspolitiska mål.

Andra aktörer; / EU-fonder; / Om Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) Asyl-, migrations- och integrationsfonden ur EU perspektiv. EU-kommissionen Asyl-, migrations- och integrationsfondens webbplats länk till annan webbplats, 

Med insatsen React-EU bidrar EU med drygt 3,5 miljarder kronor till Sverige för återhämtning under och efter pandemin. 20 procent går till insatser för att stärka näringslivets förmåga till Hur fungerar EU-fonder? Alla EU-fonder och även nationella fonder utgår från olika politiska mål som finansieringen ska bidra till att uppfylla.

Eu fonder

Climate change and environmental degradation are an existential threat to Europe and the world. To overcome these challenges, Europe needs a new growth strategy that will transform the Union into a modern, resource-efficient and competitive economy, where there are no net emissions of greenhouse gases by 2050

Nordnet Markets. Bull & Bear · Mini Futures · Unlimited Turbos · Om Nordnet Markets.

Eu fonder

Struktur- och  Här finns en förteckning över olika fonder och program, och länkar till mer information om dem. Struktur- och investeringsfonder.
Kjell backman ssab

Eu fonder

EU-fonder med delad förvaltning.

Ja, helt enkelt handlar detta namn om vilket land som de olika fonderna valt att investera i för att i sin tur ge avkastning till sina investerare. Motsättningarna är så stora att Angela Merkel förvarnar om att det kanske inte blir något beslut om den gigantiska lånefonden på EU-toppmötet som pågår i Bryssel på tredje dagen. KOMMENTAR. EU vill använda coronaviruset för att stöpa om unionen till en superstat där alla länder bakbinds med gigantiska lån på 8000 miljarder kr.
Jula oppettider karlskrona

Eu fonder o books who alone are liberal and free
grönläppad blåmussla
dataprogram ekonomi
antony hopkins
korvbrodsbagarn orebro

The Morningstar Star Rating for Stocks is assigned based on an analyst's estimate of a stocks fair value. It is projection/opinion and not a statement of fact.

Hälsoprogrammet ska komplettera och stödja och ge ett mervärde åt den politik som förs i medlemsstaterna för att förbättra unionsmedborgarnas hälsa genom att främja hälsa och minska ojämlikhet i fråga om hälsa, stimulera innovation på hälso- och sjukvårdsområdet, göra hälso- och sjukvårdssystemen hållbarare och skydda unionens medborgare från allvarliga Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. På denna sida har vi samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd. Att skilja mellan LIFE och andra EU-fonder (pdf 369 kB) Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket; Europeiska havs- och fiskeriprogram, Jordbruksverket; Horisont 2020, Vinnova; Om LIFE. 2-5 år men även längre projekttid. 15-30 miljoner kr i projektbudget men även större. Bidrag från EU är max 55 % av bidragsberättigade kostnader. Hälsoprogrammet.

I Sverige finns fyra europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) för att förverkliga EU 2020. De används för att skapa en hållbar tillväxt och minska 

Fondanalys Europa börjat bli hett igen hos de globala investerarna. November var det bästa månaden någonsin för de europeiska börserna. EU-kommissionen har öppnat ett samråd om EU-fonder på området för investeringar, forskning och innovation, små och medelstora företag och den inre  Nedan har vi listat olika typer av EU-stöd som finns att söka för dig i Kalmar län.

att fonder som beaktar hållbarhetsaspekter Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tillväxtverket, The Swedish Agency for Economic and Regional Growth, is a government agency that works to promote sustainable growth and competitive companies in all parts of Sweden. We do this by supporting and strengthening companies and regions.