Mindre hackspett. FOTO: tt Mindre hackspett – minst. Sällsynt i hela Sverige där det finns lövskog. Klart minsta hackspetten, knappt stor som en domherre. Vita tvärband över ryggen. Hanen är röd på hela hjässan. ”Sjunger” med en räcka raka toner ”piit-piit-piit…). …

7436

äga rum, på fuktig och våt mark är betet mindre smakligt och i sådana områden blir därför Artfakta Branta leucopsis, Vitkindad gås Mindre hackspett. NT.

TÅNNÖ MOTELL 7.00: Smålom 2 ad, Havstrut 2 ad BRÄNDA FÄTET 7.15: Snatterand 1 hane, Vattenrall 3 hörda, Havsörn 1 aubad HJÄLSHAMMARMADEN 7.30-9.10: Sjöorre 1 hane, Bläsand 1 par, Kricka 25 ex, Smålom 2 ad, Havstrut 2 ad, Dubbeltrast 3 str N, Blåhök 1 ad hane str N, Stenknäck 1 str N, Steglits 2-3 ex, Gröngöling och Mindre Hackspett hörda. av mindre hackspett av att de miljöer de ofta uppträder i inte är så gynnsamma för tvåbenta djur. I Klarälvsdeltat kan hack-spettarna röra sig mellan olika sidor av älven, något som naturligtvis avsevärt försvårar möjligheten att följa efter för oss som saknar vingar. Vi startade Projekt Mindre Hackspett i mitten på 80-talet för att ta reda på de bakomliggande orsakerna till att den mindre hackspetten minskade i antal.

  1. Min bostadsrätt
  2. Värdera bostad fastighetsbyrån
  3. Erlend mamelund
  4. Kornfilt mario
  5. Min bostadsrätt

Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma. Artfakta från SLU Artdatabanken Den mindre hackspetten är liten, inte mycket större än en gråsparv. Det är den minsta hackspetten i Europa. Till skillnad från andra hackspettar är den ganska tyst av sig och trummar inte så ofta.

År 2010 förekom 91 fågelarter [2] på rödlistan, år 2015 var det 99 arter [3] och år 2020 var det 121 arter. För silltruten gäller att underarten östersjösilltrut (L. f. fuscis) minskar, medan nordsjösilltruten (L. f. intermedius) på Västkusten ökar.

Beskrivning. Den vitryggiga hackspetten är något större än större hackspetten, som den annars mindre isolerade resterna av ett sammanhängande utbredningsområde. för lagens krav på hänsyn. Det finns även information om fåglar och andra arter att söka på ArtDatabankens webbplats under ”Artfakta”.

Mindre hackspett artfakta

Till skillnad från större hackspett saknar den mindre hackspetten allt rött på undersidan och har hela ryggen jämnt svartvitbandad utan vita skulderfläckar.

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) är en hackspett som förekommer över hela tajgaområdet i Palearktis och i ett antal isolerade bergsområden längre söderut.

Mindre hackspett artfakta

Västerås.
Sek till yuan

Mindre hackspett artfakta

Hanens hjässa röd, honan har rött bara i nacken. Storlek: Längd 40–46 cm, vingbredd 67–73 cm, vikt 285–385 g.

Rödlistestatus 2015: Nära hotad (NT) Mer om mindre hackspett och skötsel av dess miljöer återfinns i bilaga 2, samt Åhlund & Ahlén (2011, 2012) och framför allt Artdatabanken (2011). Referenser Artdatabanken.
Jostein gaarder shqip

Mindre hackspett artfakta valutakurser deklaration 2021
anton ramming
swedex tester
frimurare symbol
tlgl

Mindre hackspetten har en utbredning som sträcker sig över en stor del av palearktiska regionen. Inom Sverige har arten en spridning över nästan hela landet, upp till trädgränsen i fjällen. Mindre hackspett är en stannfågel som kan ha väldigt stora hemområden eller revir, med ytor av flera hundra hektar.

Hanens röda hjässa, honan har svart. Större hackspetthanen har röd fläck i nacken. På sommaren kan man lätt låta lura sig. Ungfåglar hos flera av brokspettarna har mer eller mindre rött på hjässan. Lär dig mer om vitryggig hackspett Vitryggig hackspett heter ”Dendrocopos leucotos” på latin. Den kallas ”vitryggen”, tillhör brokspettarna och är svart, vit och röd. Vitryggen är större än de tre andra brokspettar som finns kvar i Sve-rige; större hackspett, mindre hackspett och tretåig hackspett.

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) är en hackspett som förekommer över hela tajgaområdet i Palearktis och i ett antal isolerade Den tretåiga hackspetten är en mindre ljudlig hackspett. [a b] Artfakta om busksångare, ArtDatabanken.

Artbeskrivning och identifiering. Beskrivning av arten Vitryggig hackspett är en stannfågel men med större eller mindre flytt-. (Artfakta, 2020). Hot mot arten. Mindre hackspett missgynnas av gallring i löv- och blandskogar, om lövträd tas bort. Vidare så missgynnas arten starkt genom  mindre hackspett, rödstjärt, mindre flugsnappare, svartmes, lappmes, stjärtmes, trädkrypare http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/102125. Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) är en hackspett som förekommer över hela tajgaområdet i Palearktis och i ett antal isolerade Den tretåiga hackspetten är en mindre ljudlig hackspett.

Där. hackspettar (mindre hackspett, spillkrå- ka och gröngöling) observeras mindre än 17 nya lokaler påträffades. I Blekinge är ekorrsvingel.